Aan welke eisen voldoet een juiste factuur?

Dat zal een van de eerste vragen zijn waar een startende ondernemer zich mee bezig houdt.
Wist u dat er maar liefst twaalf(!) elementen wettelijk verplicht vermeld moeten worden op een factuur?

Telt en schrijft u mee?:

 1. uw volledige (juridische) naam en die van uw afnemer; 
  (De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd.)
 2. uw volledige adres en dat van uw afnemer;
  (U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk gevestigd is.) 
 3. uw btw-nummer;
 4. uw KvK-nummer;
 5. de factuurdatum; 
  (De datum waarop de factuur is uitgereikt)
 6. het factuurnummer; 
  (Een uniek volgnummer)
 7. een omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 8. het aantal geleverde goederen of diensten;
 9. de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 10. het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
  (Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, indien van toepassing)
 11. het btw-tarief dat u in rekening brengt;
 12. het btw-bedrag;
 13. (en voor de bonuspunten vermeldt u ook nog) uw IBAN rekeningnummer.

Daarnaast zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel, hier kunt u daar meer over lezen.

(met dank aan de Belastingdienst, seminar een goede start dinsdag 17-02-2015)

Comments for this post are closed.